20160942 הזורע, כפר שמריהו

בקשה מס': 20160942

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

מועצה מקומית כפר שמריהו מרחוב קרן היסוד 18 כפר שמריהו
בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: הזורע כפר שמריהו
גוש: 6671 חלקה: 144
מהות הבקשה:
– הקלה לשימוש חורג מת.ב.ע הר/410/א' בשצ"פ לגינת כלבים, בשטח של כ- 545 מ"ר
מתוך 5,275 מ"ר שצ"פ לתקופה של 5 שנים.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *