20160959 נתיב העשרה 146

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תוספת ממ"ד לבית מגורים קיים בהיתר מס' 20070303 +הקלה בקו בניין צידי

גוש: 1777 חלקה: 23 מגרש: 146

בכתובת: נתיב העשרה מגרשים, מבנה מספר: 146

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160959

ע"י : וולק יריב וולק דניאלה

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

תוספת ממ"ד לבית מגורים קיים בהיתר מס' 20070303 +הקלה בקו בניין צידי
מס רישוי זמין -3740365909
הקלה
1. ממ"ד מחוץ לקוי בנין, קו בנין צידי מערבי, 1.13 מ', בשטח של 16.53 מ"ר.
אורך הקטע עליו מבוקשת הקלה הינו 4.45 מ'
2. ניוד שטח שירות המוגדר עפ"י תכנית החלה מחסן/חניה מקורה לממ"ד בשטח של 4.97 מ"ר.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *