20160976 הרחבה 367, נתיב העשרה

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית מגורים חדש + הקלה

גוש: 1777 חלקה: 23 מגרש: 367 B

בכתובת: נתיב העשרה הרחבה, מבנה מספר: 367

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160976

ע"י : מסינג עופר כץ מסינג שולמית

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בגובה הבית מ- 7.00 מ' ל- 7.95 מ' סה"כ 36.18 מ"א
הקלה בגובה הבית מ- 7.00 מ' ל- 7.20 מ' סה"כ 23.68 מ"א
בליטת קומת קרקע בקו בנין צידי מזרחי במסגרת 10% המותרים מקו בנין 3.00 מ' לקו בנין 2.77 המהווים 23 ס"מ , סה"כ חריגה 0.78 מ"ר .
בליטת קומה א' בקו בנין צידי מזרחי במסגרת 10% המותרים מקו בנין 3.00 מ' לקו בנין 2.70 המהווים 30 ס"מ , סה"כ חריגה 2.16מ"ר .

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *