20161014 יהודה בורר 3

בקשה מס': 20161014

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

דיירי הבניין – נציגה טלי מילכין מרחוב בורר יהודה 3 הרצליה
בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: בורר יהודה 3 הרצליה
1/2 :מגרש 203 :חלקה 6529 :גוש
מהות הבקשה:
-הקלה לקו בניין קידמי דרומי למרפסת – 3.00 מ' במקום 5.00 מ'
– הקלה לקו בניין אחורי צפוני לממ"דים – 5.5 מ' במקום 8.00 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *