20170004 א.ת. תימורים

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית מלאכי בקשה למתן היתר בניה ל- תכנון קו "28 לאספקת מים (קו ערוגות החדש) מס' מבנה 318-30420.

נתוני מקרקעין:
גוש: 2730 חלקה: 7
גוש: 2729 חלקה: 2

בכתובת: א.ת. תימורים קריית מלאכי

יעוד: חקלאי

בקשה מספר: 20170004

ע"י: מקורות בע"מ אזור התעשייה ת.ד. 56 רמלה.

הבקשה כוללת:
תכנון קו "28 לאספקת מים (קו ערוגות החדש) מס' מבנה 318-30420.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית קרית מלאכי
בימים ובשעות קבלת קהל: יום ב' 12:00 – 08:30, יום ג' 12:00-08:30, 16:00-18:00, ביום שלישי תתקיים קבלת קהל גם בשעות אחה"צ לתושבים ובתיאום מראש בלבד, טלפון: 08-8608700/1
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה, תוך 15 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, אליהו זוהר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *