20170011 הרחבה 604, ניצן

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הקמת מבנה מגורים חלק מדו משפחתי+ הקלה . 1109291405

גוש: 2783 חלקה: 2 מגרש: 604 ב'

בכתובת: ניצן – הרחבה, מבנה מספר: 604

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20170011

ע"י : זיגדון ענבל פרידמן שמואל פרידמן הודיה

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקמת מבנה מגורים חלק מדו משפחתי+ הקלה . 1109291405
הקלה
הגדלת תכסית מ-130 מ"ר עפ"י תכנית החלה 141.50 מ"ר המהווים 11.50 מ"ר.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *