20170043 נתיב העשרה 60

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תוספת בנייה הכוללת ממ"ד

גוש: 1777 חלקה: 23 מגרש: 60

בכתובת: נתיב העשרה, מבנה מספר: 60

יעוד: אזור מגורים בישוב חקלאי

בקשה מספר: 20170043

ע"י : יהודה אהרוני אהרוני רבקה

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה לחריגת ממ"ד בקו בניין צידי צפוני
15%
מקו בניין 3 מ'
לקו בניין 2.55 מ'

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *