20170062 הברוש 7

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה בקשה למתן היתר בניה:

תוספת לבית קיים + ד"ממ+ לגליזציה מחסן קיים .

מס' בקשה: 20170062 מספר תיק בנין: 3493

שם המבקש: ניסים בן וזהבית

כתובת: חדרה, הברוש מספר 7
גוש: 10041 חלקה: 321

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:
הקלה של %10בתכסית הקרקע המותרת.
הקלה מהוראות התב ע" המחייבות כי מרחק בין המבנים יהיה ' מ 8 ובמקום זאת מוצע '.מ 6

כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה/השמוש החורג הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ברח' הלל יפה 9, חדרה 3820312. שעות קבלת קהל: א', ה' 13:00-09:00, ג' 18:30-16:00. ניתן גם לשלוח לפקס 04-6303251, למייל sigalh@hadera.muni.il
טל לבירורים נוספים: 04-6303744/741/756.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 ימים מיום תאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
צביקה גנדלמן, ראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *