20170095 נתיב העשרה 125

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תכנית שינויים לבית קיים בהיתר מספר 20000394 הכוללת תוספת מחסן קיים ומוצע בדיעבד ובניית ממ"ד חדש + הקלות.

גוש: 1777 חלקה: 23 מגרש: 125

בכתובת: נתיב העשרה, מבנה מספר: 125

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20170095

ע"י : בן דוד שלומי בן דוד איריס

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *