20170127 כפר ויתקין

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.
גוש: 8348
חלקה: 25
מגרש: 828
בישוב: כפר ויתקין
תיק בניין: 1220003
מספר בקשה: 20170127
ע"י: לבנון עמית

ההקלה המבוקשת היא כדלקמן:
הקלה ביחס לקו בניין צדדי לבית מגורים בנחלה לקיר ללא פתחים 2.80 מ' במקום 4.00 מ' ולא יותר מ-30%
{לפי תקנות התכנון והבנייה (סטייה ניכרת מתכנית), התשס"ב – 2002).

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *