20170129 נתיב העשרה 343

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית מגורים חד משפחתי +הקלה.

גוש: 1777 חלקה: 23 מגרש: 343A

בכתובת: נתיב העשרה מגרשים, מבנה מספר: 343

יעוד: מגורים א'

בקשה מספר: 20170129

ע"י : בידר ערן בידר מיה

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בית מגורים חד משפחתי +הקלה.
הקלה
בקו בנין צידי- צפוני בסך 10% מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 מ' המהווים 30 ס"מ.
מטר אורך של הקטע עליו מבוקשת ההקלה- 13.90 ס"מ

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *