20170130 ניר ישראל 45

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תכנית מצבית לבית מגורים קיים בהיתר מספר 2546 הכוללת שינויים ותוספת שטחים קיים ומוצע בדיעבד

גוש: 2674 חלקה: 8 מגרש: 45

בכתובת: ניר-ישראל, מבנה מספר: 45

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20170130

ע"י : צ'סנר אהוד צ'סנר עמית חן

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *