20170131 נתיב העשרה 327

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית – מגורים חד משפחתי והקלה

גוש: 1777 חלקה: 23 מגרש: 327A

בכתובת: נתיב העשרה, מבנה מספר: 327

יעוד: מגורים א'

בקשה מספר: 20170131

ע"י : כחלון יניב כחלון עינת

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בית – מגורים חד משפחתי והקלה
הקלה בקו בנין צידי מערבי במסגרת 10% המותרים
מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 מ' המהווים 30 ס"מ
מטר אורך עליו מבוקשת ההקלה -9.25 מטר

הקלה בקו בנין אחורי צפוני במסגרת 10% המותרים
מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 מ' המהווים 30 ס"מ
מטר אורך עליו מבוקשת ההקלה -11.95 מטר

ניוד זכויות מקומה א' לקומת קרקע בסך של 4.4 מ"ר ( 1.09%) לצורך הגדלת תכסית קרקע מ 45% המותרים ל 46.09%
התכסית המבוקשת היא 185.30 מ"ר (46.09%) במקום 180.90 מ"ר (45%)

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *