20170152 מבקיעים

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל מבנה חדש לתעשייה ושימוש חורג למשך 10 שנים למסחר

גוש: 2846 חלקה: 18 מגרש: 631

בכתובת: מבקיעים, מבנה מספר:

יעוד: תעשיה

בקשה מספר: 20170152

ע"י : מסחר מבקיעים ניסים ברכה

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

מבנה חדש לתעשייה ושימוש חורג למשך 10 שנים למסחר

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *