201701751 גל 77, שכונה 12, קיסריה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה לתוכנית שינויים לבית מגורים חד משפחתי, המתבטאים ב: 1. הגדלת פטיו כניסה 2. הגדלת מרפסת בקומה
עליונה 3. שינויים פנימיים במרתף (חדרי מכונות) 4. הגדלת בריכת השחיה 5. שינויים בפיתוח הכוללים: הוספת שביל, מדרגות עליה
ממפלס נמוך לגינה ומשטח מרוצף 6. הוספת צובר תת גז קרקעי 7. עדכון שטחים.

הבקשה כרוכה בהקלות .

מס' בקשה: 1 20170175 מספר תיק בנין: 5883

שם המבקש: אייל אלקיים, ליאור צלר אלקיים

כתובת: קיסריה 12 ,

גוש: 12826 חלקה: 102 מגרש:

הבקשה כוללת את הקלות :
. 1 שינוי בגובה המרתף -מ- 2.2 מ' ל- 2.45 מ'.
. 2 חריגה מקו בניין צידי דרומי לצורך רצועת הריצוף מסביב לבריכת השחיה .
. 3 ניוד שטח שירות המיועד לחניה מקורה לטובת שטח מקורה (בליטה) בהיקף המבנה

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *