20170180 בית שקמה 515

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל העברת 12.06 מ"ר שטח עיקרי עילי לקומת קרקע לצורך הגדלת תכסית קרקע

גוש: 2572 חלקה: 151 מגרש: 515

בכתובת: בית שקמה, מבנה מספר: 515

יעוד:

בקשה מספר: 20170180

ע"י : אלבז שרלי

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

העברת 12.06 מ"ר שטח עיקרי עילי לקומת קרקע לצורך הגדלת תכסית קרקע
מ 30%
המותרים לפי תכנית 2/127/03/6
ל 32.24%

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *