20170181 ההסתדרות 123

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.פרגולות בשטח של 37.54 מ"ר.
2.מתן הקלה של:
א. קו בניין לחזית רחוב הברוש 3.02 מ' במקום 5.00 מ' עבור פרגולה.

כתובת: ההסתדרות 123 חולון גוש: 6021 חלקה: 570

על שם :לוי תקוה תיק בניין מספר: 111400000 בקשה מספר : 20170181

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
תוספת אחוזי בנייה משטח המגרש:
• קו בניין לחזית רחוב הברוש 3.02 מ' במקום 5.00 מ' עבור פרגולה.

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *