20170181 חופית

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 8338
חלקה: 247
מגרש: 12
בישוב: חופית
תיק בניין: 3060150
מספר בקשה: 20170181
ע"י: הרבסט יהודה ושני .

ההקלות המבוקשות הן כדלקמן:

1. .הקלה בשטח עיקרי עד 270.82 מ"ר במקום 220 מ"ר ולא יותר מ6%.
2. קו בניין אחורי לבית מגורים 6.30 מ' במקום 7 מ'.
3. מרחק בריכה מבית מגורים מצד מערבי 1.25 מ' במקום 5 מ'
4. מרחק בריכה מבית מגורים מצד דרום 1.53 מ' במקום 5 מ' .
5. מרחק בריכה מגבול מגרש אחורי עד 0.84 מ' במקום 5 מ' .
6. גובה גדר דרומית 1.80 מ' במקום 1.50 מ'.
7. גובה גדר מזרחית 1.80 מ'במקום 1.50

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *