20170188 ברכיה 32

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בקשה לשימוש חורג לתקופה של 5 שנים

גוש: 2692 חלקה: 49 מגרש: 32

בכתובת: ברכיה, מבנה מספר: 32

יעוד: אזור מגורים בנחלה

בקשה מספר: 20170188

ע"י : כהן אלירז

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בקשה לשימוש חורג לתקופה של 5 שנים
במבנה קיים ששימש כמגורים למבנה חקלאי בתחום המגורים בנחלה בשטח של 55.94 מ"ר

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *