20170240 שניר 4, שכונת הפארק

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה בקשה למתן היתר בניה:

בנין מגורים 18 בן קומות מעל קומת קרקע סה"כ 84 יח"ד וצובר גז.

מס' בקשה: 20170240 מספר תיק בנין: 8552

שם המבקש: בקר מרדכי משה אהוד

כתובת: חדרה, שניר מספר 4
גוש: 10403 חלקה: 216 מגרש: 2070

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:
תוספת קומה אחת מעל המותר.
תוספת 5 יחידות דיור.
הגדלת מחסנים מ- 6 מ"ר ל- 9 מ"ר.

כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה/השמוש החורג הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ברח' הלל יפה 9, חדרה 3820312. שעות קבלת קהל: א', ה' 13:00-09:00, ג' 18:30-16:00. ניתן גם לשלוח לפקס 04-6303251, למייל sigalh@hadera.muni.il
טל לבירורים נוספים: 04-6303744/741/756.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 ימים מיום תאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
צביקה גנדלמן, ראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *