20170251 אפעל 2, שכונת בית אליעזר

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה בקשה למתן היתר בניה:

הקמת 2 יחידות דיור קומה אחת הכוללות: ממ"ד, פרגולות, גדרות, לכל יחידת דיור חניה 1 לא מקורה .

מס' בקשה: 20170251 מספר תיק בנין: 1923

שם המבקש: חדד מנחם ווקנין אורן

כתובת: חדרה, אפעל מספר 2
גוש: 7731 חלקה: 358

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:
– הקלה של 6% בניה נוספים לשטח הרצפה הכולל.
– הקלה של 15% בתכסית הקרקע המותרת.
– הקלה מהוראות התב"ע המחייבות כי מרחק בין המבנים יהיה 8 מ' ובמקום זאת מוצע 6 מ'.

כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה/השמוש החורג הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ברח' הלל יפה 9, חדרה 3820312. שעות קבלת קהל: א', ה' 13:00-09:00, ג' 18:30-16:00. ניתן גם לשלוח לפקס 04-6303251, למייל sigalh@hadera.muni.il
טל לבירורים נוספים: 04-6303744/741/756.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 ימים מיום תאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
צביקה גנדלמן, ראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *