20170254 ברכיה

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל מתקן פוטו וולטאי של כ 4.5 מגה- ואט , לרבות חדר חשמל ,קולטים תחנות ממירים , מיכל מים וגידור הקפי.

גוש: 1140 חלקה: 1 מגרש: 30

בכתובת: ברכיה, מבנה מספר:

יעוד:

בקשה מספר: 20170254

ע"י : ברכיה מושב עובדים להתישבות שיתופית בע"מ סולאיר אנרג'יקס אנרגיה מתחדשת

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בקשה להקלה בתכסית פאנלים כוללת במתקן ברכיה מ-40% ל-50%

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *