20170290 הרחבה 91, זיקים

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תוכנית שינויים להיתר 20160135 הכוללת : תוספת קומה שינוי פנים וחוץ ,פיתוח + הקלה

גוש: 2832 חלקה: 4 מגרש: 91

בכתובת: זיקים הרחבה, מבנה מספר: 91

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20170290

ע"י : בר בן -ישי בן ישי ליטל

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *