20170301 גבעת אבני

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בכתובת : גבעת אבני
גושים וחלקות:
גוש: 15179 חלקה: 59 מגרש: 53 יעוד: מגורים א'
תיק בניין: 150053 מספר בקשה: 20170301
ע"י: עמית אלפסי
מהות ההקלה:
הקלה בקו בניין צידי לברכת שחיה פרטית מוצע 2.70 מ' וצ"ל 3.00 מ', ומקו בניין
קדמי מוצע 1.55 מ' וצ"ל 5.00 מ'.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *