20170351 גבעת אבני

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

תכנית שינויים להיתר – הגבהת מפלס הכניסה בבית מגורים חדש.
בכתובת : גבעת אבני
גושים וחלקות:
גוש: 15179 חלקה: 79 מגרש: 65 יעוד: מגורים א'
תיק בניין: 150065 מספר בקשה: 20170351
ע"י: גרבלי רונן
מהות ההקלה:
תכנית שינויים להיתר
הגבהת מפלס הכניסה ב-80 ס"מ – צ"ל 292.30 ומוצע 293.10.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *