20170369 שחל 47

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל בית מגורים חד משפחתי חדש הכולל: קומה אחת מעל קומת מרתף, פיתוח, הריסת מבנה קיים וגדרות

בגוש 6657 חלקה 176 מגרש
מס' בקשה: 20170369
כתובת: שחל 47 הוד-השרון
ע"י ליאור שטינדם

מהות ההקלה המבוקשת:

1. מבוקשת הקלה לגובה מרתף ל- 2.40 מ' במקום 2.30 מ' בניגוד לאמור בתכנית הר/1002.
2. מבוקשת הקלה בהעמקת חצרות אנגליים ל- 2.81 מ' במקום 1.50 מ'.
3. מבוקשת הקלה לחניות לא מקורות בניגוד לאמור תבכנית הר/1002.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *