20170374 באר גנים (ניצנים) 1253

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הקמת בית מגורים חד משפחתי דו קומתי הכולל: ממ"ד , חניות לא מקורות ובריכה כולל קלות.

גוש: 399 חלקה: 137 מגרש: 1253ג

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1253

יעוד: מגורים חד משפחתי

בקשה מספר: 20170374

ע"י : ראובן יוני ראובן יהלומית אורטל

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקמת בית מגורים חד משפחתי דו קומתי הכולל: ממ"ד , חניות לא מקורות ובריכה כולל קלות.
הקלות
הקלה בקו בנין צדדי צפוני, 10% מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 המהווים 30 ס"מ
הקלה בקו בנין אחורי מערבי, 10% מקו בנין 5 מ' לקו בנין 4.50 המהווים 50 ס"מ
הקלה בקו בנין צדדי דרומי, 10% מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 המהווים 30 ס"מ
שינוי מיקום הבריכה מהוראות התכנית בקו בנין 3 מ' לקו בנין צידי צפוני 1.02 מ', בשטח של 22.78 מ"ר.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *