20170377 גבעת אבני

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

תכנית שינויים ללא תוספת שטחים.
הגבהת מפלס הבית קירות הגבול.
בכתובת : גבעת אבני
גושים וחלקות:
גוש: 15179 חלקה: 79 מגרש: 68 יעוד: מגורים א'
תיק בניין: 150068 מספר בקשה: 20170377
ע"י: פרליץ משה
מהות ההקלה:
הקלה במפלס 0.00 מוצע 292.60 וצ"ל 292.30.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *