20170380 הזורעים

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בית חדש בשטח של 206.14 מ"ר.
בכתובת : הזורעים
גושים וחלקות:
גוש: 15273 חלקה: 44 מגרש: 261 יעוד: קרקע חקלאית
תיק בניין: 170261 מספר בקשה: 20170380
ע"י: אלעד דוד
מהות ההקלה:
הקלה של 10% מקו בניין צידי.
שינוי במפלס 0.00 מוצע 39.65- וצ"ל 39.40-.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *