20170384 בית ג'אן

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה מעלה נפתלי

בקשה 20170384 סוג בקשה: בקשה להיתר
המבקשים:

מנדוה וסים

ישוב: בית ג'אן
בגוש: 19503 חלקה: 72 מגרש: 72/1

מהות ההקלה:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הוועדה המקומית מעלה נפתלי בשעות הפעילות.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו. כתב התנגדות ישלח למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה מעלה נפתלי, האורנים 1, ת.ד. 494, מעלות.
אייל סייג, מהנדס הועדה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *