20170386 גבעת אבני

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

לגיטימציה לשינוי גובה מפלס 0.00 .
ללא תוספת שטחים.
בכתובת : גבעת אבני
גושים וחלקות:
גוש: 15179 חלקה: 70 מגרש: 26 יעוד: מגורים א'
תיק בניין: 150026 מספר בקשה: 20170386
ע"י: ישראל דמבוס
מהות ההקלה:
שינוי במפלס 0.00 מוצע 284.55 צ"ל 283.90.

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *