20170395 חובות הלבבות 9

בקשה מס': 20170395

הודעה לפי סעיף 4.1.7 (ד) לתכנית הר/2213, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 7.1.4 (ד) לתכנית הר/2213 , כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

קבוצת יושפה-יקר התחדשות עירונית בע" מרחוב מעלה הארגמן 19 אבן יהודה
בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: חובות הלבבות 9 הרצליה

גוש: 6536 חלקה: 508
מהות הבקשה:
– הודעה בדבר הגשת בקשה להיתר בניה מכוח סעיף 27 ל תמ"א 38 ל:
הריסת בנין והקמתו מחדש בתוספת זכויות בניה
בית מגורים משותף חדש בן 7.5 קומות (מתוכם 3 קומות מהתב"ע),כולל קומת קרקע,
16 יחי"ד (מתוכם 6 יחי"ד מהתב"ע), מעלית, ממ"דים, גזוזטראות,מרפסת גג, פרגולה,
מתקנים וחדרים טכניים,פתוח שטח וגדרות.
מעל קומות מרתף הכוללות:חניות , מתקני חניה, מחסנים דירתיים.
– הקלה בקו בנין למתקני חניה תת-קרקעיים בגבול חלקה
-ניוד שטחי שירות (מחסנים) מקומת קרקע לקומות המרתף
– הקלה של עד 10% קו בנין צדדי מ- 4.00 מ' ל- 3.60 מ'
– הקלה של עד 10% קו בנין אחורי מ- 8.00 מ' ל- 7.20 מ'
– הקלה מהוראת תכנית הר/2213 להגדלת תכסית המרתף ל- 90% והקטנת שטח חלחול
– הקלה בגין ביטול מרפסות שירות
– הקלה מהוראת תכנית הר/2213 להגדלת תכסית קומה עליונה ל- 70%

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *