20170444 רמב"ם 10

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6417 חלקה: 462

המסווגת כיעוד: אזור מגורים ג

ברחוב: רמב"ם 10

הריסת בניין קיים בן 3 קומות על עמודים ו 12 יח"ד ובניית בנין חדש בן 6 קומות מעל קומת קרקע וקומת גג חלקית בן 32 יח"ד ו-3 מרתפי חניה.

ההקלות המבוקשות

• בקו בניין קדמי לרחוב גולומב 4.00 מ' במקום 5.00 מ'
• בקו בניין צדי מערבי 3.60 מ' במקום 4.00 מ'
• סגירת קומת עמודים מפולשת והפיכתה לדירות גן בגובה 2.90 מ' מכוח
תוכנית רש/3838
• תוספת 3.65 קומות לפי הוראות תכנית רש/3838.
• תוספת 16 יח"ד מכוח תכנית רש/3838.
• הקלה בניוד זכויות בין הקומות
• הקלה בשטח חלחול 10% במקום 15% מגרש צר מגבלות חניה.
• הקלה בקו בנין צדי למרפסות 3.20 מ' במקום 4.00 מ'

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *