201704501 דרך הים 88, שכונה 12, קיסריה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת חד בית משפחתי חד, קומתי הכולל בריכת שחיה .

מס' בקשה: 1 20170450 מספר תיק בנין: 6175

שם המבקש: שוורץ מרים, שוורץ זאב

כתובת: קיסריה 12 ,

גוש: 12826 חלקה: 1 מגרש: 110

הבקשה כוללת את הקלות :
1. ביטול הדרישה להקצות לפחות מקום חניה אחד כחלק מהמבנה הראשי .
2. ניוד שטח מקומה א לקומת הקרקע והגדלת התכסית -ב 21.00 מ"ר.
3. חריגה מקווי בניין אחורי וצידיים -ב 10% עבור פרגולה כשינוי להוראת התוכנית המפורטת .
4. חריגה מקו בניין צידי דרומי של 3 מ' עבור בריכת השחיה ורצועת הריצוף סביב .לה
5. חדר מכונות תת קרקעי הנפרד מהמבנה הראשי וממוקם בחריגה מקווי בניין אחורי מזרחי וצידי
דרומי .

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *