201704541 דרך הים 84, שכונה 12, קיסריה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת בית מגורים חד משפחתי, דו קומתי כולל מרתף, חניה מקורה ובריכה .

מס' בקשה: 1 20170454 מספר תיק בנין: 6176

שם המבקש: זיסו רוני, זיסו עינת

כתובת: קיסריה 12 ,

גוש: 12826 חלקה: 1 מגרש: 112

הבקשה כוללת את הקלות :
1. שינוי בגובה המרתף מ- 2.20 מ' המותרים ל- 2.45 מ'.
2. הקלה בקו בניין צידי – צפוני של 10% בקיר עם פתחים .
3. הקלה בקו בניין צידי-דרומי עד של 10% עבור מדרגות .
4. הקלהשל 2 מ' מקו בניין צידי- צפוני עבור הבריכה ורצועת הריצוף .
5. חדר מכונות תת קרקעי שאינו צמוד למבנה העיקרי .

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *