201704571 גל 28, שכונה 12, קיסריה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת בית מגורים חד משפחתי, דו קומתי, הכולל מרתף, חניה מקורה ובריכה .

מס' בקשה: 1 20170457 מספר תיק בנין: 6177

שם המבקש: וקנין אמיר

כתובת: קיסריה 12 ,

גוש: 12826 חלקה: 1 מגרש: 193

הבקשה כוללת את הקלות :
1. שינוי בגובה המרתף -מ 2.20 מ' המותרים ל- 2.45 מ'.
2. הקלה בקו בניין צידי – מערבי של 10% בקיר עם פתחים .
3. הקלהשל 3 מ' מקו בניין צידי- מזרחי ואחורי-צפוני עבור הבריכה ורצועת הריצוף סביב לה.
4. רצף של יותר מ- 7 מדרגות פיתוח במרווח צידי-מערבי .

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *