20170458 חיים ויצמן 33

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.תוספת בניה בקומה א' + תוספת חדרים בחלל הגג.
2.שינוי במחיצות פנים ותוספת שיפור מיגון.
3.מתן הקלה של:
א.תוספת של 6% משטח החלקה (661 מ"ר) עבור שיפור תכנון.
ב.הקלה בקו בניין קדמי 3.00 מ' במקום 5.00 עבור מרפסת פתוחה.

כתובת: ויצמן חיים 33 חולון גוש: 7175 חלקה: 105

על שם :עמבאלו לוי תיק בניין מספר: 171500000 בקשה מספר : 20170458

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
תוספת אחוזי בנייה משטח המגרש:
• תוספת של 6% משטח החלקה (661 מ"ר) עבור שיפור תכנון.
• הקלה בקו בניין קדמי 3.00 מ' במקום 5.00 עבור מרפסת פתוחה.

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *