201704592 באר גנים (ניצנים) 1567

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הקמת בית מגורים חד משפחתי+ הקלה

גוש: 395 חלקה: 80 מגרש: 1567

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1567

יעוד: מגורים חד משפחתי

בקשה מספר: ‏2‏20170459‏

ע"י : חנה כהן קצב קצב ישראל

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקמת בית מגורים חד משפחתי+ הקלה
הקלה
בקו בנין צדדי צפוני מבוקשת הקלה של 10% במקום 3.00 מ' ל2.70 מ' המהווים 30 ס"מ
בקו בנין צדדי דרומי מבוקשת הקלה של 10% במקום 3.00 מ' ל2.70 מ' המהווים 30 ס"מ
בקו בנין אחורי מערבי מבוקשת הקלה של 10% במקום 5.00 מ' ל4.50 מ' המהווים 50 ס"מ

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *