201704631 גל 26, שכונה 12, קיסריה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת בית מגורים חד משפחתי, דו קומתי הכוללת מרתף, חניה מקורה ובריכת שחיה .

מס' בקשה: 1 20170463 מספר תיק בנין: 6180

שם המבקש: כ.מ אורגל בע"מ

כתובת: קיסריה 12 ,

גוש: 12826 חלקה: 1 מגרש: 194

הבקשה כוללת את הקלות :
1. ניוד שטח שירות של חניה לטובת מחסן בקומת הקרקע בהיקף של 12.49 מ"ר.
2. שינוי גובה המרתף מ- 2.20 מ' המותרים ל- 2.45 מ'.
3. הקלה של 3 מ' מקו בניין אחורי – צפוני 2 מ' מקו בניין צידי – מזרחי לצורך הבריכה ורצועת ריצוף
מסביב לה.

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *