201704971 ספיר 13-15, שכונה 9, קיסריה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה לתוכנית שינויים לבית מגורים קיים המתבטאים בשינוי מפלס הכניסה הקובעת, הגדלת שטח המרתף
וקומת הקרקע, ביטול קומה עליונה באגף הצפוני , עדכון חזיתות, הקטנת שטח הפרגולות, שינוי במיקום הבריכה
והקטנתה

ועדכון הגדר האחורית .

מס' בקשה: 1 20170497 מספר תיק בנין: 190080

שם המבקש: אבקסיס דורית

כתובת: קיסריה 9 ,

גוש: 10634 חלקה: 12 מגרש:

הבקשה כוללת את :
1. ניוד שטח מקומה א לקומת קרקע והגדלת שטחי הבניה בקומת הקרקע מ- 20% ל- 22.19%.

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *