20170509 הנצח 41

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה בקשה להקלה

בגוש: 6418 חלקה: 332

המסווגת כיעוד: אזור מגורים ג

ברחוב: הנצח 41

הריסת בניין קיים בן 12 יח"ד ובניית בניין חדש בן 8 קומות לפי רש/3838 מעל 2 קומות מרתף סה"כ 29 יח"ד מתוכן 14 יח"ד לפי רש/210 א' ו-15 יח"ד לפי רש/3838.

ההקלות המבוקשות:
1. הקלות בקווי בנין מכוח רש/3838:
• קו בניין צדי דרומי 3.45 מ' במקום 4.00 מ'
• קו בניין צדי צפוני 3.50 מ' במקום 4.00 מ'
• קו בניין אחורי מערבי 5.00 מ' במקום 6.00 מ'
• בקו בניין קדמי בפינה צפון מזרחית 5.85 מ' במקום 6.00 מ'.
2. סגירת קומת עמודים מפולשת והפיכתה לדירות גן בגובה 3.69 מ' מכוח תכנית רש/3838.
3. תוספת 3.65 קומות לפי ש/3838.
4. תוספת 15 יח"ד מכוח תכנית רש/3838.
5. הקלה בניוד זכויות בין הקומות.
6. הקלות בקווי בנין למרפסות:
• בקו בניין צדי דרומי למרפסות 2.95 מ' במקום 4.00 מ' בקומה 6 בלבד.
• הקלה בקו בניין צדי צפוני למרפסות 3.00 מ' במקום 4.00 מ' בקומה 6 בלבד.
• הקלה בקו בניין אחורי מערבי למרפסות 3.40 מ' במקום 6.00 מ'

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *