201705511 הרחבה 335, נתיב העשרה

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית מגורים חד משפחתי + הקלה

גוש: 1777 חלקה: 23 מגרש: 335A

בכתובת: נתיב העשרה הרחבה, מבנה מספר: 335

יעוד: מגורים א'

בקשה מספר: ‏1‏20170551‏

ע"י : סדון שמשון שמעוני סדון שרונה

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בית מגורים חד משפחתי + הקלה
הקלה של 3.26 מ"ר בקו בניין צידי בק.ק. 10% בצד מזרח , מקו בניין 3 מ' לקו בניין 2.70 מ' המהווים 30ס"מ
הקלה של 3.27 מ"ר בקו בניין צידי בק.ק. 10% בצד מערב , מקו בניין 3 מ' לקו בניין 2.70 מ' המהווים 30ס"מ
הקלה של 1.98 מ"ר בקו בניין אחורי בק.ק. 10% בצד צפון , מקו בניין 3 מ' לקו בניין 2.70 מ' המהווים 30ס"מ
הקלה של 1.72 מ"ר בקו בניין צידי במרתף 10% בצד מערב , מקו בניין 3 מ' לקו בניין 2.70 מ' המהווים 30ס"מ
הקלה לכניסה חיצונית למרתף

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *