20170553 מוריה 7

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה בקשה להקלה

בגוש: 6417 חלקה: 165 מגרש:

המסווגת כיעוד: אזור מגורים ב

ברחוב: מוריה 7

ההקלות המבוקשת :
1.בבניית בריכת שחיה בבית מגורים הכולל 4 יחידות דיור
2. בקו בניה צדדי דרומי לממ"ד 1.00 מ' במקום 3.00 מ'
3. בקו בניה קדמי מזרחי לבריכת שחיה 2.00 מ' במקום 5.00 מ'
4. בק.ב בניה קדמי מזרחי לחדר מכונות תת קרקעי לבריכת שחיה 2.00 מ' במקום 5.00 מ'
4. בניוד זכויות בניה מקומות קרקע ו א לקומת הגג באופן שמבקשים 35.23 מ"ר במקום
23.00 מ"ר

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

תגובה אחת בנושא “20170553 מוריה 7”

  1. במסגרת הבקשה לבניית ממ"ד במרחק 1 מ' מקו בניה צדדי דרומי בגוש: 6417 / חלקה 165. הבקשה מתייחסת לכל החלקה על 4 החידות שבה.

    משמעות הדבר, ש-2 יחידות בחלקה אשר יבנו ממד"ם במרחק 1 מ' מקו בניה דרומי יהיו בפועל במרחק 4 מ' מיחידת המגורים הנמצאת במוריה 5.

    החוק מדבר על מרחק של 7 מטרים מקיר מגורים בין יחידות. אי לכך אנו דורשים את ביטול ההקלה הזו לאלתר. (מעבר לעבודה שהיזם והקבלן לא חיכה לאישורים ובנה את הממ"ד ללא אישור במרחק הקטן מ-1 מ' מקו הבניה)

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *