20170553 מוריה 7

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה בקשה להקלה

בגוש: 6417 חלקה: 165 מגרש:

המסווגת כיעוד: אזור מגורים ב

ברחוב: מוריה 7

ההקלות המבוקשת :
1.בבניית בריכת שחיה בבית מגורים הכולל 4 יחידות דיור
2. בקו בניה צדדי דרומי לממ"ד 1.00 מ' במקום 3.00 מ'
3. בקו בניה קדמי מזרחי לבריכת שחיה 2.00 מ' במקום 5.00 מ'
4. בק.ב בניה קדמי מזרחי לחדר מכונות תת קרקעי לבריכת שחיה 2.00 מ' במקום 5.00 מ'
4. בניוד זכויות בניה מקומות קרקע ו א לקומת הגג באופן שמבקשים 35.23 מ"ר במקום
23.00 מ"ר

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *