20170565 הרצוג 3

בקשה מס': 20170565

הודעה לפי סעיף 4.1.7 (ד) לתכנית הר/2213, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 7.1.4 (ד) לתכנית הר/2213, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

יחד חיזוק ומימוש מבנים בע"מ מרחוב הנגר 1 אשקלון
בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: הרצוג 3 הרצליה
גוש: 6532 חלקה: 271
מהות הבקשה:
– הודעה על חיזוק המבנה מכוח סעיף 27 לתמ"א 38 הכוללת:
תוספת 2.5 קומות, בניה בקומת עמודים, תוספת בניה לדירות הקיימות וסגירת מרפסות, ממ"דים, מעלית, גזוזטראות, תוספת של 8 יחידות דיור מהתמ"א , מתקני חניה, חניות, שינוי קווי בנין ,גדרות, פיתוח שטח והכשרת דירה בקומה א' שלא בהיתר בהקלה.
סה"כ 6.5 קומות כולל קומת הקרקע, סה"כ 18 יחי"ד .
הודעה לפי סעיף 27 לתמ"א 38 :
-השלמת מימוש תמ"א 38 ותכנית הר/2213 הכולל:
תוספת קומות, תוספת יחי"ד, הגדלת שטח הלובי בקומת קרקע, חניות, מתקני חניה, ממ"דים, גזוזטראות, פרגולות, מרפסות, חדרים טכניים, מחסנים.
– שינוי שימוש ממרפסות מקורות לשטח עיקרי
– הקלה בקו בנין למתקני חניה תת-קרקעיים בגבול חלקה
– הקלה בקו בנין מערבי לחזית רח' הרצוג 0.88 מ' לממ"ד במקום 4.00
– הקלה בקו בניין מערבי לחזית רחוב הרצוג 2.00 מ' במקום 4.00
– הקלה בקו בניין דרומי 2.00 מ' במקום 4.00 לממ"דים ומרפסות.
– הקלה בקו בניין מזרחי 0.00 מ' (גבול מגרש) במקום 4.0 לממ"דים
– הקלה להבלטת מרפסות של עד 40% מקו בניין מערבי לחזית רחוב הרצוג דהיינו 2.40 מ'
במקום 4.00
– הקלה להבלטת מרפסות של עד 10% מקו בניין מזרחי דהיינו 3.60 מ' במקום 4.00
– הקלה לתוספת 1 יח"ד נוספת מעל המותר עפ"י תב"ע

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *