20170596 ז' בחשון 1

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6598 חלקה: 317

המסווגת כיעוד: מגורים א

ברחוב: ז' בחשון 1

ההקלות המבוקשת :
1. לבניית בריה בבית מגורים תלת משפחתי
2. בחצר אנגלית ברוחב מעל 1.50 מ' ובעומק קומת המרתף
3. בקו בניה אחורי לבריכת שחיה וחדר מכונות תת קרקעי לבריכת השחיה 2.70 מ' במקום 5.00 מ'

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *