20170599 הזית 32

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6333 חלקה: 285

המסווגת כיעוד: אזור מגורים א

ברחוב: הזית 32

ההקלות המבוקשת :

הקלה לקו בנין לבריכה דרום מזרח 3.91 מ' במקום 5.00 מ'
הקלה לקו בנין לבריכה צפון מזרח מ- 2.70 מ' במקום 3.00 מ'
הקלה לחדר מכונות מחוץ לקו בנין דרום מזרח 0.90 מ' במקום 5 מ'
הקלה לחדר מכונות מחוץ לקו בניין צפון מזרח 2.34 מ' במקום 3.00 מ'
הקלה לקו בנין צפון מזרחי 10% מ- 3.00 מ' ל- 2.70 מ'

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *