20170638 אז"ר 26

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6415 חלקה: 460

המסווגת כיעוד: אזור מגורים ב

ברחוב: אז"ר 26

ההקלות המבוקשת :
1.בקו בניה אחורי לבריכת שחיה 2.00 מ' במקום 5.00 מ'
2. בקו בניה צדדי לבריכת שחיה 2.00 מ' לבריכת שחיה
3. בקו בניה צדדי לחדר מכונות תת קרקעי לבריכת שחיה 2.00 מ' במקום 3.00 מ'
3.בתכסית קומת קרקע % 37.82 במקום % 35
4. בבניית חדר שירותים בקומת המרתף

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *