20170645 אגם מונפורט

חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל הוגשה בקשה לקבלת הקלה בבקשה
להיתר מס' 20170645

 שם המבקש מועצה אזורית מעלה יוסף ת.ז. 500262522 כתובת : אגם מונפורט
בגוש: 19892, חלקה: 2,3 תא שטח: 107
תב"ע 223-0317404 המאושרת מיום ה- 27.11.2016
 יעוד הקרקע : מלונאות (אכסון מלונאי)

מהות הבקשה :
מוצע
 הקמת מזנון משרד קבלה
 מתקן אתגרי (אקסטרים)
 עבודות סלילה ופיתוח לשלב א בתא שטח 107

מהות שימוש חורג :
שימוש חורג להקמת מתקן אקסטרים בתא שטח מס' 107 המאושר עפ"י מתכנית 0317404 – 223
המיועדת את המתחם למלונאות (אכסון מלונאי)

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות למשרדי הועדה המקומית מעלה הגליל, מושב מעונה, תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו.
א.נ.ג' מרק פסין, מהנדס הועדה המקומית

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *