20170646 וינגייט 153 ד'

בקשה מס': 20170646

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

גפן ניצה מרחוב אוריאל אופק 10 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: וינגיט 153 ד הרצליה

גוש: 6517 חלקה: 326

מהות הבקשה:
– תוספת של עד 6% באחוזי הבניה והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– הקלה לקו בנין צדדי צפוני לבריכה – 1.00 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה לקו בנין צדדי דרומי לבריכה – 1.00 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה לקו בנין אחורי מערבי לבריכה – 1.00 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה לקו בנין אחורי מערבי לחדר מכונות לבריכה – 1.00 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה לקו בנין צדדי דרומי לחדר מכונות לבריכה – 1.00 מ' במקום 4.00 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *