20170669 בחן

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלות.

גוש: 8631
חלקה: 9
מגרש: 232
בישוב: בחן
תיק בניין: 2010080
מספר בקשה: 20170669
ע"י: ביטון יפעת ושלמה .

ההקלות המבוקשות הן כדלקמן:
1.תכסית של 194.00 מ"ר במקום 180.00 מ"ר .
2.קו בניין צידי מזרחי 2.70 מ' במקום 3.00 מ'.
3.קו בניין צידי מערבי 2.70 מ' במקום 3.00 מ'.
4. קו בניין אחורי צפוני 4.50 מ' במקום 5.00 מ'.
5.מרחק בריכת שחייה מבית מגורים 0.70 במקום 5.00 מ'.
6. מרחק בריכת שחיה מגבול מגרש צפוני אחורי 0 מ' במקום 5.00 מ'.
7.מרחק בריכת שחיה מגבול מגרש מזרחי 3.95 מ' במקום 5.00 מ'.
8.גובה גדר קידמית 1.75 מ' במקום 1.50 מ'

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *